Imprimeix

Espai professional: Burnout en professionals sanitaris

Escrit per Lda. M. Dolors Grassot París el . Publicat a Articles

 

El síndrome de burnout té una alta incidència en professionals que realitzen una tasca assistencial o social, i el deteriorament laboral que implica afecta la seva sindrome burnoutsalut, la organització en la qual desenvolupen la seva feina i també, a través dels beneficiaris d'aquesta feina, a la societat. Les greus conseqüències de patir burnout justifiquen l'existència de moltes investigacions sobre aquest constructe i sobre la i dentificació de grups de risc associats al mateix.

 

A la universitat de Granada s'ha realitzat un treball estadístic sobre el tema.  Resumint, els resultats del treball són els següents:

 

1. El promig del cansament emocional obtingut per separats/divorciats és l'únic que es pot considerar alt, tot i que els professionals interints queden molt aprop del punt de tall entre mig i alt.

 

2. Els grups en els quals s'obté promitjos mitjans en despersonalització corresponen a interins i professionals amb contracte temporal, mentre que el grup de separats/divorciats obtenen nivells alts.

 

3. En quant al grau de realització personal, tots els grups obtenen nivells mitjos.

 

Si voleu llegir l'article complet, cliqueu el següent link.